Ίδρυμα ICP Μονάχου

Λήψεις

Εκπαίδευση και Εργασία

Berufsbildungswerk (BBW)

Berufsbildungsbereich (BBB)

Μόρφωση και Αγωγή

Heilpädagogische Tagesstätte

Förderschule

Schülerwohnheim

Berufsschule

Ιατρική και Θεραπεία

Ärztlicher Dienst

Pflegedienst

MZEB Spezialpraxis

Στέγαση και Εργασία

Senioren Wohnheim Freimann

Im Alter
mittendrin

Ετήσια  Έκθεση