Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT), Ειδικό Σχολείο, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μαθητική Εστία

Μόρφωση και Αγωγή

Μόρφωση & Αγωγή

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Luise-Kiesselbach

Οι εκπαιδευτικοί, οι παιδαγωγοί όσο και το εξειδικευμένο μας προσωπικό, διασφαλίζουν ότι θα λάβετε τη καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και υποστήριξη.
Επαγγελματική προετοιμασία, Επαγγελματική προετοιμασία εκπαιδευτικών μέτρων, Επαγγελματική κατάρτιση

Προσφέρουμε

 • Ολιγομελή τμήματα σε σύγχρονα διαμορφωμένους χώρους
 • Την καλύτερη εκπαίδευση από τους εκπαιδευτικούς της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης, ειδικούς παιδαγωγούς, προσωπικό από το Εργαστήρι Επαγγελματικής Κατάρτισης, εργοθεραπευτές, φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, ιατρούς όπως επίσης υπηρεσία κοινωνικών λειτουργών και ψυχολόγων
 • Στενή συνεργασία με τους εργαζόμενους στην Arbeitsagentur (ΟΑΕΔ) για μια επιτυχημένη αποφοίτηση
 • Εφόσον επιθυμείται, διαμονή στη μαθητική εστία ή στο οικοτροφείο

Έτος εργασιακής ειδίκευσης (AQJ)
Έτος επαγγελματικής προετοιμασίας (BVJ)

 • Ένα έτος διδασκαλίας πλήρους ωραρίου σε μαθήματα γενικής εκπαίδευσης, μαθήματα θεωρίας και πρακτικής ειδικοτήτων (επαγγελματικά πεδία επεξεργασίας μετάλλου, οικιακής οικονομίας, οικονομίας και διοίκησης)
 • Υποχρεωτική πρακτική άσκηση
 • Στοχευμένη προώθηση των βασικών προσόντων που απαιτούνται στο επαγγελματικό και εργασιακό περιβάλλον
Έτος επαγγελματικής ειδίκευσης (AQJ)
 • Προετοιμασία για επαγγελματική ενασχόληση
Έτος επαγγελματικής προετοιμασίας (BVJ)
(Για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης επαγγελματικής εκπαίδευσης)
 • Προετοιμασία εκπαίδευσης ενός αναγνωρισμένου επαγγέλματος
 • Δυνατότητα αποφοίτησης από την υποχρεωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 

Συμβουλές επαγγελματικού προσανατολισμού από την Agentur für Arbeit (ΟΑΕΔ)

Επαγγελματική προετοιμασία εκπαιδευτικών μέτρων (BvB)

Προετοιμασία για επαγγελματική ενασχόληση

Επαγγελματική προετοιμασία (Για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης επαγγελματικής εκπαίδευσης)

 • Μαθήματα μειωμένου ωραρίου
 • Διάρκεια περίπου 11 έως 18 μήνες
 • Εγγραφές και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους
 • Δοκιμές σε επιχειρήσεις στα επαγγελματικά πεδία του γραφείου, μετάλλου, εκτύπωσης, οικιακής οικονομίας, ορθοπεδικής τεχνολογίας
 • Εξυπηρετεί στην επιλογή επαγγέλματος ή/και στην προετοιμασία για την επαγγελματική κατάρτιση
 • Μετά από επιτυχή ολοκλήρωση μπορείτε να συνεχίσετε σε κάποια αναγνωρισμένη σχολή επαγγελματικής κατάρτισης
 • Απόκτηση απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετά από σχολική επιμόρφωση 15 ωρών

Την απόφαση για την εφαρμογή των μέτρων αυτών λαμβάνει το Συμβουλευτικό Τμήμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της αρμόδιας Agentur fur Arbeit (ΟΑΕΔ)

Επαγγελματική κατάρτιση, εξειδικευμένα τμήματα (Για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής φοίτησης επαγγελματικής εκπαίδευσης)

 • Μαθήματα μειωμένου ωραρίου διάρκειας 3ων ετών
 • Εξετάσεις ενώπιον του Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου
 
Επαγγέλματα πλήρους απασχόλησης (§ 5 BBiG)
 • Εμπορικός υπάλληλος διοικητικού γραφείου
 • Χειριστής/τρια μηχανών κοπής
 
Επαγγέλματα μειωμένης θεωρίας (§ 66 BBiG)
 • Εκπαιδευόμενος/η επικοινωνίας γραφείου
 • Εκπαιδευόμενος/η οικιακής οικονομίας
 • Εκπαιδευόμενος/η τεχνολογίας μηχανών κοπής
 • Εκπαιδευόμενος/η συστημάτων πληροφορικής
 • Εκπαιδευόμενος/η μεταξοτυπίας

Την απόφαση για την εφαρμογή των μέτρων αυτών λαμβάνει το Τμήμα Συμβούλων της αρμόδιας Agentur fur Arbeit (ΟΑΕΔ).

Λήψη φυλλαδίου Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης

Σχολική προσφορά της Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Luise-Kiesselbach

Για ερωτήσεις σχετικά με τη Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Luise-Kiesselbach-Schulen, Garmischer Straße 241, 81377 München

Wolfgang Meierhofer

Διεύθυνση των Σχολείων Luise-Kiesselbach