Εκπαίδευση ως Φροντιστής Θεραπευτικής Αγωγής, Συμβουλές Υποβολής Αίτησης, Θέσεις Εργασίας, FSJ και Πρακτική

Εκπαίδευση και Καριέρα

FSJ και Ευκαιρίες Πρακτικής  Άσκησης

Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι για την ενεργή υποστήριξη από ασκούμενους\ες ή αποφοίτους\ες ενός έτους κοινωνικού εθελοντισμού (FSJ). Είτε επιθυμείτε να κάνετε μία πρακτική άσκηση στο πλαίσιο της παιδαγωγικής σας εκπαίδευσης, είτε ένα έτος κοινωνικού εθελοντισμού (FSJ) ώστε να προσανατολιστείτε επαγγελματικά - μαζί μας θα λάβετε τα απαραίτητα εφόδια και θα αποκτήσετε μία ολοκληρωμένη εικόνα της δουλειάς μας.

Εθελοντικό Κοινωνικό  Έτος (FSJ)

Με το Έτος Κοινωνικού Εθελοντισμού (FSJ), προσφέρουμε σε νέους ενήλικες ηλικίας 16 έως 26 ετών τη δυνατότητα να συμβάλουν ενεργά στη διαμόρφωση της καθημερινής μας εργασίας. Κατά τη διάρκεια αυτή, θα αποκτήσετε εμπειρίες που θα σας βοηθήσουν στην προσωπική σας εξέλιξη και θα έχουν θετικό αντίκτυπο στη μελλοντική σας ζωή και επαγγελματική σταδιοδρομία.

Επαγγελματική Πρακτική Άσκηση

Εάν έχετε αποφασίσει να ακολουθήσετε ένα κοινωνικό επάγγελμα και πρέπει να ολοκληρώσετε μία πρακτική άσκηση στον τομέα αυτό, βρίσκεστε στο κατάλληλο μέρος. Προσφέρουμε θέσεις πρακτικής άσκησης στους διάφορους τομείς μας σε υποψήφιους παιδαγωγούς και εργαζόμενους στην παιδική φροντίδα (συμπεριλαμβανομένου του SPS, έτος αναγνώρισης). Είτε στο Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT), είτε στα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας για Παιδιά (τυπικά και ένταξης), είτε στο χώρο ένταξης και ενσωμάτωσης για ενήλικες με αναπηρία. Μαζί μας μπορείτε να αποκτήσετε σημαντικές εμπειρίες και να εφαρμόσετε στην πράξη όσα έχετε μάθει.