ΔΙΑΓΝΩΣΗ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑ
ΣΤΕΓΗ

Ιατρική και
Θεραπεία

Ιατρική και Θεραπεία

Στα ιατρικά και θεραπευτικά τμήματά μας σας συνοδεύουμε, όχι μόνο με την μακροχρόνια εμπειρία και την εξειδικευμένη γνώση μας, αλλά στεκόμαστε δίπλα σας και ως έμπιστος εταίρος. Οι εργαζόμενες και οι εργαζόμενοι όλων των δομών μας και σε συνεργασία με εσάς, προσπαθούν να βρουν την καλύτερη δυνατή λύση για την υγεία και την προσωπική σας πρόοδο. Εκτός από την ειδική ιατρική περίθαλψη προσφέρουμε και θεραπευτική αγωγή μέσω της φυσιοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας. Στις βασικές μας εγκαταστάσεις του ICP Μονάχου προσφέρουμε στενή δικτύωση με την Υπηρεσία Φροντίδας και Μέριμνας που στεγάζεται στο κτίριο. Είμαστε της άποψης, ότι μέσω ενός εύκολα προσβάσιμου, ολοκληρωμένου και ενημερωμένου δικτύου μπορούμε να σας παρέχουμε επαρκή υποστήριξη, σεβόμενοι ταυτόχρονα την αυτοδιάθεση του καθενός ξεχωριστά.

Πληροφορηθείτε από τις ακόλουθες σελίδες για τις διάφορες προσφορές μας και επικοινωνήστε ευχαρίστως με τους αρμόδιους για περισσότερες ερωτήσεις.

 

Για ερωτήσεις στον Τομέα της Ιατρικής και Θεραπείας

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Dr. med. Veronika Wegener

Πρόεδρος Ιατρικής και Θεραπείας