Διαμονή, Κέντρο Διημέρευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης για ενήλικες με Ειδικές Ανάγκες (Förderstätte), Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία

Στέγαση και Εργασία

Στέγαση και Εργασία

Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία (WfbM)

Το Εργαστήρι μας για ανθρώπους με αναπηρία στο MFZ Freimann είναι ένα Ειδικό Εργαστήρι για ανθρώπους με εγκεφαλική παράλυση ή άλλες νευροορθοπεδικές παθήσεις. Προκειμένου να αξιολογήσουν οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενες, εάν είμαστε η κατάλληλη δομή για αυτούς, μπορούν να πάρουν μία πρώτη γεύση μέσω μίας εισαγωγικής διαδικασίας.
Μαζί με τους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες δημιουργούμε ένα πρόγραμμα ένταξης, βασισμένο στις ικανότητες και τους στόχους τους.

Αρχικά οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενές μας, παίρνουν μέρος σε ένα βασικό και προπαρασκευαστικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για την εκμάθηση διάφορων δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη συμμετοχή στο Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία (WfbM). Εκπαιδευτικοί μαζί με τους\τις εκπαιδευόμενους\ες, αξιολογούν τις προσωπικές ικανότητες και προτιμήσεις τους, ώστε να καταταχθούν στο σωστό εργασιακό τομέα του Εργαστηρίου. Παράλληλα με την εκμάθηση των τεχνικών δεξιοτήτων, οι τομείς Επαγγελματικής Κατάρτισης ασχολούνται επίσης με την εξοικείωση απαραίτητων καθημερινών δεξιοτήτων όπως την σωματική υγιεινή, την κυκλοφοριακή αγωγή και τη διαχείριση χρημάτων.

Στο Εργαστήρι μας μπορεί κανείς να βρει τους ακόλουθους εργασιακούς τομείς, στους οποίους οι ωφελούμενοι και οι ωφελούμενές μας μπορούν να λάβουν μέρος

Εργασίες Γραφείου και Πληροφορικής όπως επίσης

 • Mailings
 • Διαφημιστικές δράσεις
 • Σχέδιο επιστολών
 • Παράδοση αλληλογραφίας
 • Ταξινόμηση
 • Υπολογιστές
 • Ερευνά στο Διαδίκτυο
 • Πωλήσεις βιβλίων μέσω Διαδικτύου
 • Αποστολές
 • Αρμοδιότητες διαχειριστή
 • Και πολλά άλλα

Συναρμολόγηση και συσκευασία όπως επίσης

 • Μερική και πλήρης συναρμολόγηση
 • Εργασίες δοκιμών και ελέγχων
 • Εργασίες συσκευασίας
 • Εργασίες διαλογής και συσκευασίας
 

Είμαστε πεπεισμένοι, ότι λόγω των πολλαπλών επιλογών, υπάρχει η κατάλληλη προσφορά για κάθε ωφελούμενο και κάθε ωφελούμενη.

Ωστόσο, η εργασία δεν είναι το μόνο που προσφέρει το Εργαστήρι για άτομα με αναπηρία στους ωφελούμενους και τις ωφελούμενες.

Παράλληλα, με την καθημερινή εργασία υπάρχουν προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης στους τομείς του θεάτρου, εφημερίδας, πολιτικής κ.ά. και στοχευμένη ενίσχυση σύμφωνα με το προσωπικό πλάνο κάθε ωφελούμενου και κάθε ωφελούμενης. Επίσης, διοργανώνονται εκπαιδευτικές εκδρομές π.χ. στη γερμανική Βουλή, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ένα επιπρόσθετο, ειδικό πλεονέκτημα στα πλαίσια της υποστηριζόμενης διαβίωσης είναι η δυνατότητα, μέσω συνταγογράφησης, να πραγματοποιούνται οι διάφορες θεραπείες στον χώρο μας, όπως π.χ. Εργοθεραπεία, Λογοθεραπεία, Φυσιοθεραπεία και θεραπεία στη θεραπευτική πισίνα.

Λήψη πληροφοριακού υλικού

Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία -
Το πλεονέκτημα για την εταιρεία σας

Αποστείλετε την παραγγελία σας στο αναγνωρισμένο Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία και επωφεληθείτε από πολλά πλεονεκτήματα. Διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας αξιόπιστα, με υψηλή ποιότητα και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.
Εκτός από αυτό, επωφεληθείτε από τα φορολογικά πλεονεκτήματα που μπορούν να φτάσουν και το 50%.

Στο Εργαστήρι του ICP στο Κέντρο Υποστήριξης Freimann εργάζονται περίπου 60 άνθρωποι με σωματική αναπηρία, οι οποίοι συναρμολογούν, συσκευάζουν και αποστέλλουν προϊόντα για διάφορους πελάτες. Συγχρόνως, το Εργαστήρι διαθέτει σύγχρονα μηχανήματα και βοηθητικά εργαλεία.

Ερωτήσεις σχετικά με το WFBM

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

Ernesto Kohlenberger

Διεύθυνση WFBM