Φιλοσοφία, Οργάνωση και Διοίκηση,
Ιστορία, Ετήσια Έκθεση

Ίδρυμα
ICP Μονάχου

Φιλοσοφία

Σχετικά με εμάς

Εμείς, το Ίδρυμα ICP Μονάχου, στηρίζουμε, συνοδεύουμε, ενθαρρύνουμε και προωθούμε στις διάφορες δομές μας, παιδιά, νέους και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, κινητικά προβλήματα και πολλαπλές αναπηρίες. Στόχος μας είναι η καλύτερη δυνατή σχολική και επαγγελματική ένταξη και κοινωνική ενσωμάτωση των ατόμων αυτών.

Η προσφορά μας στα πλαίσια της φροντίδας και μέριμνας ποικίλει και είναι προσαρμοσμένη σε όλα τα στάδια της ζωής ενός ατόμου με Ειδικές Ανάγκες. Δουλεύουμε πλάι πλάι με τους\τις ωφελούμενους\ες μας και πάντα με βάση το στάδιο ζωής στο οποίο βρίσκεται ο καθένας. Αυτό δεν ισχύει μόνο για τους παιδαγωγούς, τους εκπαιδευτικούς, το ιατρικό προσωπικό, τους θεραπευτές αλλά επίσης και για τους εργαζόμενους στη Διαχείριση και το Διοικητικό Συμβούλιο. Η άριστη και καθολική στήριξη και προώθηση των ωφελούμενών μας βρίσκεται για εμάς καθημερινά στο επίκεντρο της εργασίας μας. Δουλεύουμε σύμφωνα με το Münchner Tageskonzept, μία ενταξιακή και διεπιστημονική προσέγγιση, η οποία συνδυάζει τις γνώσεις και φέρνει πιο κοντά το προσωπικό από διαφορετικά επιστημονικά πεδία όπως της Ειδικής, Θεραπευτικής, Ιατρικής επιστήμης αλλά και την Παιδαγωγική της Επαγγελματικής Κατάρτισης.
Ταυτόχρονα προσεγγίζουμε με την ίδια εγκάρδια στάση, όλες τις θρησκείες και τις διαφορετικές κουλτούρες και είμαστε ένας φορέας που δεν ανήκει σε κανένα Δόγμα. Στις διάφορες δομές μας, απασχολούμε εργαζόμενους από διαφορετικές χώρες, διαφορετικές κουλτούρες και με διαφορετικό θρησκευτικό υπόβαθρο. Αντιλαμβανόμαστε αυτή τη διαφορετικότητα ως προτέρημα, όχι μόνο για τους εργαζόμενους αλλά πολύ περισσότερο για τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες. Στο ICP Μονάχου αναγνωρίζουμε ότι αυτή η διαφορετικότητα μας εμπλουτίζει και αποτελεί θετική πρόκληση, η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να εξελιχθούμε περαιτέρω για το καλό των ωφελούμενών μας.