Εκπαίδευση ως Φροντιστής Θεραπευτικής Αγωγής, Συμβουλές Υποβολής Αίτησης, Θέσεις Εργασίας, FSJ και Πρακτική

Εκπαίδευση και Καριέρα

Εκπαίδευση και Καριέρα

Η εκπαίδευσή σας ως Φροντιστής Θεραπευτικής Αγωγής (Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger)

Η μάθηση σε κάνει ευτυχισμένο!

Ξεκινήστε την εκπαίδευση στην Επαγγελματική Σχολή του Luise-Kiesselbach ως Φροντιστής Θεραπευτικής Αγωγής (Heilerziehungspfleger) και επιλέξτε έτσι ένα πολυδιάστατο και δημιουργικό επάγγελμα με μελλοντικές προοπτικές.

Στη σχολή μας μπορείτε να αποκτήσετε γνώσεις σε μία ήσυχη και ευχάριστη ατμόσφαιρα εστιάζοντας στο συνδυασμό ανάμεσα σε θεωρία και πράξη.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό μας

σας συνοδεύει με ενθουσιασμό και κίνητρα στην πορεία σας προς την εξειδίκευση! Οι καθηγητές μας είναι εξοικειωμένοι με τις τρέχουσες θεωρίες, καθώς και με τις μεθόδους και τις πρακτικές της θεραπευτικής αγωγής και τις εφαρμόζουν στα μαθήματά τους με καινοτόμο και σαφή τρόπο. Εβδομαδιαία θέματα, όπως η αντίληψη και η σεξουαλικότητα, καθώς και η εστίασή μας στη φροντίδα, είναι μερικά μόνο παραδείγματα που εμπλουτίζουν τη σχολική μας ζωή.

Η ομάδα διεύθυνσης της σχολής

αποτελείται από την κυρία Settele και τον κύριο Wagner και είναι εύκολο να επικοινωνήσετε μαζί τους καθώς έχουν πάντα ανοιχτά τα αυτιά τους για τις ανησυχίες των σπουδαστών HEP. Η υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στη θεραπευτική αγωγή είναι ο κοινός στόχος στη σχολή αυτή, στον οποίο είναι όλοι αφοσιωμένοι! Η χαρά της μάθησης είναι εξίσου σημαντική σε αυτό το μονοπάτι όσο και η δεδομένη πρακτική συνάφεια και ο επαγγελματισμός.

Καλό είναι να γνωρίζετε:

 • Προσφέρουμε τη διπλή, τριετή μορφή εκπαίδευσης
 • Οι ώρες εργασίας στην πρακτική άσκηση αμείβονται και συνοδεύονται επαγγελματικά
 • Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε μικρά τμήματα οικογενειακής ατμόσφαιρας
 • Η σχολή μας είναι ψηφιακά καλά οργανωμένη
 • Τα εβδομαδιαία πρότζεκτ και οι συνεργασίες μας κάνουν την καθημερινότητα στη σχολή ξεχωριστή
 • Υπάρχει η δυνατότητα εσωτερικής διαμονής στο Μόναχο
 • Δεν υπάρχουν δίδακτρα
 • Μετά την εκπαίδευση, έχετε την προοπτική για μία εξειδικευμένη θέση εργασίας στο Ίδρυμα ICP Μονάχου

Διαφορετικές θέσεις πρακτικής

Στην Επαγγελματική Σχολή Luise-Kiesselbach για Φροντιστές Θεραπευτικής Αγωγής προσφέρεται η δυνατότητα της κατάλληλης θέσης για την πρακτική άσκηση.

Το Ίδρυμα ICP Μονάχου προσφέρει μαζί με τις θυγατρικές του ένα ευρύ φάσμα διαφορετικών δομών.

Ως Φροντιστής Θεραπευτικής Αγωγής μπορείτε να επιλέξετε έναν τομέα με διαφορετικές ευθύνες και αρμοδιότητες – από κέντρα ημερήσιας φροντίδας παιδιών έως οίκους ευγηρίας για ηλικιωμένους με Ειδικές Ανάγκες.

Σκοπός του έργου των Φροντιστών Θεραπευτικής Αγωγής είναι να καταστήσει ανθρώπους όλων των ηλικιών ικανούς να βιώσουν μία αυτοκαθοριζόμενη ζωή και να τους δώσει τη δυνατότητα να συμμετέχουν στην κοινωνική ζωή. Για το σκοπό αυτό, συνοδεύετε, φροντίζετε και υποστηρίζετε ανθρώπους όλων των ηλικιών που χρήζουν ιδιαίτερης βοήθειας. Ένα επιπλέον σημαντικό στοιχείο της καθημερινής εργασίας είναι η συνεργασία σε μία ευέλικτη, διεπιστημονική και ικανή ομάδα συναδέλφων.

Προϋποθέσεις εισαγωγής με μία ματιά

Οι προϋποθέσεις μας για την εισαγωγή στην εκπαίδευση ως Φροντιστής Θεραπευτικής Αγωγής είναι:
 • απολυτήριο μέσης εκπαίδευσης*
 • και ένα από τα ακόλουθα προσόντα:
 1. α) ολοκληρωμένη σχετική διετή επαγγελματική κατάρτιση
 2. είτε
 3. β) τουλάχιστον διετή σχετική επαγγελματική εμπειρία
 4. είτε
 5. γ) ολοκληρωμένη επαγγελματική κατάρτιση σε άλλο αναγνωρισμένο από το κράτος επάγγελμα και τουλάχιστον ένα έτος σχετικής επαγγελματικής εμπειρίας
 6. είτε
 7. δ) τουλάχιστον τετραετή διαχείριση ενός πολυμελούς νοικοκυριού
 8. είτε
 9. ε) ολοκληρωμένη εκπαίδευση ως Βοηθός Φροντιστή Θεραπευτικής Αγωγής
 • και την υγειονομική καταλληλότητα για το επιθυμητό επάγγελμα
 • και αποδεικτικό δύο εμβολιασμών κατά της ιλαράς ή ιατρικό πιστοποιητικό προστασίας από τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς
 • και εκτεταμένο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου
 • και για όσους/ες η γερμανική δεν είναι μητρική: επίπεδο γνώσης της γερμανικής γλώσσας Β2

Η αίτησή σας

Θα χαρούμε να λάβουμε τα ακόλουθα έγγραφά σας:

 • Συνοδευτική επιστολή και βιογραφικό
 • Πιστοποιητικά αποφοίτησης (πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο)
 • Επαγγελματικές συστάσεις ή/και επιβεβαιώσεις πρακτικής άσκησης (αποδείξεις της σχετικής επαγγελματικής σας εμπειρίας)
 • Ιατρική βεβαίωση για την καταλληλότητα της κατάστασης υγείας για το επάγγελμα του Φροντιστή Θεραπευτικής Αγωγής*
 • Εκτεταμένο πιστοποιητικό ποινικού μητρώου*
 • Αποδεικτικό δύο εμβολιασμών κατά της ιλαράς ή ιατρικό πιστοποιητικό προστασίας από τον εμβολιασμό κατά της ιλαράς

*Τα έγγραφα αυτά δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των τριών μηνών και μπορούν να υποβληθούν αργότερα, εάν είναι απαραίτητο.

Υποβάλετε εύκολα την αίτησή σας μέσω της ηλεκτρονικής μας πύλης αιτήσεων:

*Το πιστοποιητικό ενός γενικού απολυτηρίου (allgemeine Hochschulreife) ή ενός τεχνικού απολυτηρίου (Fachhochschulreife) μπορεί να πιστωθεί με έως και ένα έτος για τη δραστηριότητα β) ή δ)

Επαγγελματική Σχολή Luise-Kiesselbach για Φροντιστές Θεραπευτικής Αγωγής

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Είμαστε εδώ για εσάς και καλωσορίζουμε αιτήσεις δραστήριων και πρόθυμων ανθρώπων που βλέπουν το επαγγελματικό τους μέλλον στον κοινωνικό τομέα.

Alena Settele

Διεύθυνση Σχολής

Georg Wagner

Υποδιεύθυνση Σχολής / Συντονισμός Πρακτικής

“Ιδανική αλληλεπίδραση θεωρίας και πρακτικής” “Είμαστε ένα μικρό, αλλά πολύ καλό, εκπαιδευτικό κέντρο για Φροντιστές Θεραπευτικής Αγωγής. Μπορούμε να ανταποκριθούμε ξεχωριστά σε κάθε σπουδαστή. Η στενή σύνδεση με την πρακτική εξάσκηση και η ολοκληρωμένη εποπτεία στην επαγγελματική εξειδίκευση εξασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.”
Alena Settele
Διεύθυνση Επαγγελματικής Σχολής Luise-Kiesselbach για Φροντιστές Θεραπευτικής Αγωγής
“Ιδανική αλληλεπίδραση θεωρίας και πρακτικής” “Είμαστε ένα μικρό, αλλά πολύ καλό, εκπαιδευτικό κέντρο για Φροντιστές Θεραπευτικής Αγωγής. Μπορούμε να ανταποκριθούμε ξεχωριστά σε κάθε σπουδαστή. Η στενή σύνδεση με την πρακτική εξάσκηση και η ολοκληρωμένη εποπτεία στην επαγγελματική εξειδίκευση εξασφαλίζουν μια ολοκληρωμένη εκπαίδευση.”
Alena Settele
Διεύθυνση Επαγγελματικής Σχολής Luise-Kiesselbach για Φροντιστές Θεραπευτικής Αγωγής