Διάγνωση, Συμβουλευτική, Θεραπεία και Υποστήριξη κάτω από την ίδια στέγη

Ιατρική και Θεραπεία

Ιατρική και Θεραπεία

Ιατρικό Κέντρο Ενηλίκων με Ειδικές Ανάγκες (MZEB)

Το MZEB απευθύνεται σε ενήλικα άτομα με Ειδικές Ανάγκες που εξαρτώνται από αυτή την υπηρεσία περίθαλψης λόγω της φύσης, της σοβαρότητας ή της πολυπλοκότητας της αναπηρίας τους. Με βάση την εμπειρία μας θεωρούμε σημαντικό, να διασφαλίσουμε την ιατρική μέριμνα των ασθενών μας και εστιάζουμε ιδιαίτερα στην εξειδικευμένη ορθοπεδική περίθαλψη των ατόμων με σωματική αναπηρία. Μία διεπιστημονική ομάδα από τους τομείς της ιατρικής, της θεραπείας, της νοσηλευτικής και της ψυχολογίας διασφαλίζει την ολοκληρωμένη και ολιστική διάγνωση και θεραπεία.

Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα για το MZEB, θα χαρούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.mzeb-muenchen.de

Προσφέρουμε επίσης ιατρική περίθαλψη γενικής και νευρολογικής φύσεως καθώς και εξετάσεις με συνεργαζόμενους ιατρούς των ειδικοτήτων ΩΡΛ και γυναικολογίας. Το κόστος της θεραπείας καλύπτεται από όλα τα νόμιμα ταμεία ασφάλισης υγείας. Η κάλυψη του κόστους από τα ταμεία ιδιωτικής ασφάλισης υγείας πρέπει να εγκριθεί κατόπιν αιτήσεως. Ευχαρίστως να σας υποστηρίξουμε σε αυτή τη διαδικασία.

Θέλουμε να γίνουμε για σας συνήγορος, επαγγελματικός δίαυλος επικοινωνίας και συντονιστής σας όσον αφορά τις διαφορετικές προκλήσεις του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Για εμάς τα αρχικά MZEB δεν αντιπροσωπεύουν μόνο τις εγκαταστάσεις αλλά και την ιατρική εμπειρογνωμοσύνη, την εντατική φροντίδα χωρίς πίεση χρόνου, την ενσυναίσθηση, όπως επίσης, την ολοκληρωμένη υποστήριξη σε ιατρικά, θεραπευτικά, νοσηλευτικά και κοικωνικοπαιδαγωγικά θέματα.

Λήψη

Ερωτήσεις σχετικά με το MZEB

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Dijana Sadikovic

Διεύθυνση Υποθέσεων

Johannes Kronawitter

Υποδοχή του MZEB