DIJAGNOSTIKA, SAVJETOVANJE, TERAPIJA I PODSTICANJE POD JEDNIM KROVOM

Medicina & terapija

MEDICINA & TERAPIJA

MZEB

Naš MZEB je namjenjen odraslim osobama sa invaliditetom kojim je zbog oblika, težine i kompleksnosti invaliditeta potrebna amabulantna skrb. Iz našeg iskustva nam jako važno našim odraslim klijentima osigurati medicinsku skrb. Poseban fokus naše MZEB službe leži na ortopedskoj stručnoj liječničkoj podršci osobama sa fizičkim invaliditetom. Interdisciplinarni tim iz područja medicine, terapije, njege i psihologije omogućava opsežnu cijelokupnu dijagnostiku i terapiju.

Ako želite saznati više o MZEB-u, posjetite našu web stranicu: www.mzeb-muenchen.de

Nudimo Vam i skrb opće i neurološke medicine kao i preglede kod naših konzilijarnih liječnika iz područja otorinilaringologije i ginekologije. Sve troškove skrbi preuzima zdravstveno osiguranje. Za preuzimanje troškova od strane privatnog zdravstvenog osiguranja mora se podnijeti zahtjev. Mi ćemo Vam rado pomoći u tom procesu.


Želimo Vam biti zagovornik, profesionalni slušatelj i kordinator pri višeslojnim izazovima u zdravstevnom sustavu. Ime MZEB ne stoji samo za naše ustanove nego i za medicinsku stručnu kompetenciju, intenzivnu brigu bez vremenskog pritiska, sa empatijom i opsežnom pratnjom pri medicinskim, terapeutskim, njegovateljskim i socio-pedagoškim pitanjima.

Područje za preuzimanje datotetke

Ako imate pitanja u svezi MZEB-a

Vaše kontakt osobe