USTANOVE ZA DJECU, INKLUZIVNA SONOVNA šKOLA, DNEVNI PEDAGOšKI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM (HPT), SPECIJALNA šKOLE, STRUKOVNE šKOLE, UčENIčKI DOM

Odgoj & obrazovanje

Odgoj & obrazovanje

Luise – Kisselbach- specijalna škola

Težište podsticanja tjelesnog i motoričkog razvoja

Predškolsko područje- pripremna ustanova za školu
(od 4te godine života do početka škole)

Ciljana priprema za uspješan upis u školu kroz inicijaciju školskih sposobnosti kao

 • Samostalnost i socijalno učenje
 • Koncetracija i izdržljivost
 • Jezik i potpomognute komunikacija

Stupanj osnovna škole
(razred 1-4)

 • Dijagnoza-mogućnost pohađanja specijalnog razreda (razredi 1, 1A i 2)
 • Njemacki, matematika, priroda i društvo
 • Glazebno,likovno,tehničko,etika,vjernauk i tjelesni

Mala matura
(razred 5-9)

 • Glavni predmeti
 • Prehrana i socijalni odgoj
 • Praksa za orjentaciju
 • ziljana priprema za prijelaz „škola i zanat”
 • Povijes,politika,geografija
 • Biologija i tehničko
 • engleski
 • informatika

Strukovna škola
(razredi 10-12)

3godišnja cjelovita nastava za ispunjenje zanatske obveze sa područjima učenja:

 • Zanimanje i posao
 • Slobodno vrijeme
 • Društveni život
 • mobilnost
 • Osobnost i socijalne veze
 • stanovanje
 • Sport i fizička aktivnost
 • Religija/etika

Naš školski koncept

 • Strukturirani dnevni i tjedni raspored: nastava, terapija i HPT vrijeme su uvezani u jedan dnevni i tjedni raspored koji je napravljen prema djetetovim potrebama
 • Prostorni „otoci“ koji se sastoje od učionice, HPT- prostorije, sobe za odmor i sobe za terapiju
 • Interdisciplinarni tim, koji se sastoji od djelatnika specijalne škole (kurativne) pedagogije, terapije i ostalih stručnih osoba, koji zajedno rade kao tim otoka
 • Intergrativna nastava za sve razrede i sveobuhvatni nastavni plan
 • Različiti referentni kurikulumi: okvirni nastavni plan za ciljano podsticanje
 • Učenje, nastavni plan za ciljano podsticanje duševnog razvoja
 • Diferencirana nastava u homogenim malim grupama
 • Podsticajno dijagnostička nastava orjentirana na individualnim planovima podsticanja
 • SMB – podsticanje (osjetila-motorika-obrazovanje) za djecu I mlade sa kompleksnim poteškoćama
 • Terapijska ponuda: radna, govorna i fizio terapija
 • Sport i plivanje u suradnji sa fizio terapijom
 • Na zahtjev stanovanje u našem učeničkom domu
 • Na zahtjev opsežno čuvanje za vrijeme školskih praznika kroz HPT (samo 3 tjedna zatvoren kroz godinu)
 • Mogućnost prelaska u Luise-Kisselbach- osnovnu školu
 • Mogućnost završnog ispita sa planom podsticanja sa naglaskom na učenje
 • Suradnja sa Luise-Kisselbach specijalnom strukovnom školom, produženo obrazovanje sve do male mature
 • Školska pomoć učenicima sa taksi službom

Flyer zum Download

Infromativni materijal za preuzimanje

Ako imate pitanja u svezi Luise-Kisselbach škola

Vaše kontakt osobe

Centar za podsticanje tjelesnog i motoričkog razvoja i strukovna škola za specijalno pedagoško podsticanje

Wolfgang Meierhofer

Ravnateljstvo Luise-Kisselbach škola

Reinhilde Hermann

Zamjenik ravnatelja /upis u školua

Margit Höglinger

Tajništvo Luise-Kisselbach škola

Svako dijete dobiva nastavu, koja mu je potrebna.

„Nastava u Luise-Kisselbach školi održava se u zajednici, orjentirana je ka životnim prilikama učenika na sticanje kompetencija.Naš glavni cilj je da omogućimo svakom učeniku i učenici nastavu koja je prilagođena svakome.”

Kai Habenreich
Lehrer an der Luise-Kiesselbach-Förderschule

Svako dijete dobiva nastavu, koja mu je potrebna.

„Nastava u Luise-Kisselbach školi održava se u zajednici, orjentirana je ka životnim prilikama učenika na sticanje kompetencija.Naš glavni cilj je da omogućimo svakom učeniku i učenici nastavu koja je prilagođena svakome.”

Kai Habenreich
Lehrer an der Luise-Kiesselbach Förderschule