Stanovanje, centar za podsticanje, Radionica za osobe sa invaliditetom

Stanovanje & posao

Stanovanje & posao

Centar za podsticanje: MFZ Giesing & MFZ Freimann

Svi želimo život, u kojem možemo slijediti osobne ciljeve i obavljati neku razumnu djelatnost. Struktura u svakodnevnici je za sve ljude jako bitna. Za štićenike, koji na osnovu težine invaliditeta ne mogu raditi na slobodnom tržištu ili sudjelovati u radu radionice za osobe sa invaliditetom (WfbM) nudimo posao u centru za podsticanje. Zaposlenje u centru za podsticanje može biti i priprema za kasniju djelatnost u WfbM-u.
Naši štićenici uče putem raznih aktivnosti u grupama za podsticanje kako poboljšati svoje sposobnosti i zdravstveno stanje kao npr. u radionici za bicikle, grupa za kuhanje ili grupa za medije i fotogafiju. Pri tome koriste osobne sklonosti i kompetencije. Naše aktivnosti za podsticanje se odnose na zanatsko-kreativni rad i kognitivno područje. S pomoću specijalno prilagođenih strojeva naši štićenici uče samostalno zanatski djelovati. Sposobnosti kao računanje, čitanje, pisanje i proširivanje općeg znanja se treniraju pomoću specijalnih softverskih programa. U to se naravno ubrajaju i korištenje interneta i novih medija. U ovom segmentu se radi sa prilagođenim tipkovnicama i modernim funkcijama upravljanja kao upravljanje pogledom ili glavom. Sa bazičnim aktivnostima ispunjavamo potrebe naših štićenika s najkompleksnijim višestrukim oštećenjima.
Izbor aktivnosti i grupe određuje se prema interesima kao i prema kognitivnim i motoričkim sposobnostima štićenika. U sektoru bazičnih aktivnosti radimo također i u specijalno opremljenim prostorijama, koje bude sva osjetila. Naši štićenici dobivaju na ovaj način podsticanja mogućnost da unesu svoje sposobnosti u svakodnevnicu, kao npr. glazba i razni aparati za podsticanje komunikacije imaju veliku ulogu u prepoznavanju dnevne strukture.

Naš centri za podsticanje su dio našeg sveobuhvatnog koncepta

To znači da liječničke i terapeutske mjere kao mobilizacija, trening stajanja na stalku ili trening s računalom za govor su dio svakodnevnice u centrima. Štićenici naših centara mogu u potpunosti koristiti naše terapijske ordinacije , budući da svoje terapije ( fizio, radnu, govornu i terapiju u bazenu) mogu obaviti zu kratke relacije direktno u centru.

Sa svakim štićenikom se radi specifični dnevni i tjedni program, koji omogućuje nabolje podsticanje uključujući osobne interese i sposobnosti.
Naši djelatnici centara, doma za stanovanje i socijalno- pedagoške stručne službe određuju godišnje skupa sa štićenikom individualne ciljeve i odgovarajuće mjere.

Informativni materijal za preuzimanje

Ako imate pitanja u svezi naših centara za podsticanje

Vaše kontakt osobe

Karoline Zehentner

Ravnateljstvo Centra za podsticanje MFZ Giesing

Sophie Koller

Ravnateljstvo Centra za podsticanje MFZ Freimann

Posao podiže samopouzdanje
„Smislena aktivnost, koja slijedi jedan logički cilj s rezultatom, koji se može promatrati i držati u rukama, hrani samopouzdanje i povećeva motivaciju.“

Andreas Baldauf

Prijašnji ravnateljstvo Centra za podsticanje MFZ Freimann
Posao podiže samopouzdanje
„Smislena aktivnost, koja slijedi jedan logički cilj s rezultatom, koji se može promatrati i držati u rukama, hrani samopouzdanje i povećeva motivaciju.“

Andreas Baldauf
Ravnateljstvo Centra za podsticanje MFZ Freimann