IZOBRAZBA ZA NJEGOVATELJA ZA OSOBE SA INVALIDITETOM, INSAJDERSKI SAVJETI PRILIKOM PRIJAVE ZA POSAO, OTVORENI NATJEčAJI ZA POSAO, DOBROVOLJNA GODINA KORISNO DRUšTVENOG RADA (FSJ)

Izobrazba &
karijera

IZOBRAZBA & KARIJERA

Karijera sa srcem

Raditi u Zakladi ICP München

Naši zaposlenici u zaposlenice su nam jako važni!
Sa njima naše aktivnosti ponude žive. Njihova velika angažiranost i visoka stručnost osiguravaju, da djeca, mladi i odrasli upravo kod nas dobiju pedagošku i njegovateljsku skrb, koja im je potrebna za život koji sami odredjuju, bez obzira sa invaliditetom ili bez.

Imate želju za karijeru sa srcem?

Mi smo uvijek u potrazi za kvalificiranim i motiviranim zaposlenicima, koji nas sa svojim sposobnostima podržavaju u našoj misliji, ali i sa srcem. Iako ponekad postane naporno.

Nagrada za naš rad su sretni ljudi, koji sa svojim invaliditetom pronašli mjesto u našem društvu i koji žive, uče i rade onako kako oni to žele i mogu. Male ali i veće razvojne napretke pratiti i vidjeti, motivirani nas svaki dan za novo. Pri tome ni jedan radni dan nije sličan predhodnome. To također čini posao u Zakladi ICP München i njenim ustanovama – svaki dan iznova je uzbudljiv, ispunjavajući, izazovan i pričinjava veliko zadovoljstvo.

Uključujuće pogodnosti

Mi znamo da naši zaposlenici i zaposlenice svaki dan puno pružaju i zato dobivaju od nas velikog poslodavca u socijalnom području podršku, koja je potrebna za obaviti dobar posao. U to spadaju:

  • 30 dana godišnjeg odmora, kao i dodatna 2 dana odmora, da se možete dobro odmoriti
  • povoljni stanovi za zaposlenike za dobar početak u stranom gradu
  • čuvanje djece u našim vrtićima, tako su Vaša djeca tijekom Vašeg rada dobro zbrinuta
  • Plaćanje po tarifi sa dodatnim premijama, dodatnim plaćanjma i sa mirovinom sufinanciranom od strane poslodavca, jer dobar posao treba biti pouzdano i prikladno plaćen
  • fleksibilno radno vrijeme- ovisno o poziciji od skraćenog do punog radnog vremena i godišnji za vrijeme školskih praznika sve je tu i može se uskladiti sa vlastitim željama
  • Ponude za sportske i zdravstvene aktivnosti, da bi se osigurao dobar balans
  • vlastita kantina, u kojoj se svježe kuha i koja nudi povoljne dnevne menije
  • opsežna ponuda internih i eksternih seminara
  • redoviti događaji za zaposlenike kao izleti, božićne proslave, ljetne proslave i razne aktivnosti sa pogodnostima
  • vlastiti program pogodnosti za zaposlenike sa mnogim pogodnostima kupovine i popustima
Postanite dio našeg veličanstvenog tima. Radujemo Vam se.

Vise informacija

U sliučaju pitanja , obratite se

Dragana Barisic

Recruiting