DIJAGNOSTIKA, SAVJETOVANJE, TERAPIJA I PODSTICANJE POD JEDNIM KROVOM

Medicina & terapija

Medicina & terapija

Liječničko specijalistička obrada

U svim ustanovama zaklade ICP Minhen možete se osloniti na visoko kvalificiranu i detaljnu obradu naših liječnika specijalista. Nakon prijemnog pregleda naš tim liječnika specijalista odlučuje i određuje individualnu terapiju u centralnim područjima fizio, radne i govorne terapije kao i psihoterapije. Nudimo Vam medicinske preglede i savjetovanje za sva zdravstvena pitanja kao i za nabavu pomogala. Vizita se održava dva puta tjedno.

Naša predsjednica upravnog odbora za medicinu i terapiju zaklade ICP Minhen je Dr.med. Veronika Wegener, koja ima podršku liječnika specijalista za pedijatriju i ortopediju.

U medicinsku skrb se ubrajaju:

 • Prijamni pregled
 • Planiranje terapije
 • Redovne vizite
 • Individualna analiza hoda
 • Preporuka i kordinacija operativnih zahvata
 • Upućivanje drugim specijalistima
 • Uputnice za fizio, radnu i govornu terapiju
 • Uputnica i razduživanje pomagala, ortopedska pomagala se mogu napraviti i u našoj radionici
 • Izrada plana medikacije, važećeg na nivou države
 • Postoperativna skrb

Sa ovom intenzivnom liječničkom skrbi, želimo Vama roditeljima, djeci, mladima i odraslima sa invaliditetom ponuditi sigurnost, koju zaslužujete.

Info materijal za preuzimanje

Ako imate pitanja u svezi liječničke skrbi

Vaše kontakt osobe

Dr. med. Veronika Wegener

Predsjednica nadzornog odbora za medicinu i terapiju

Helene Kremer

Liječnički sekreterijat Zaklade ICP

Usluge zdravstvene skrbi

Naša služba zdravstvene skrbi u centrali ICP Minhen je multiprofesionalno organizirana. Naše stručno medicinsko osoblje se sastoji od medicinskih (dječijih) sestara kao i jednog stručnjaka za rane, jednog stučnjaka za higijenu i jedne medicinske sestre za intezivnu njegu djece. Kroz prostornu blizinu našem liječničkom timu i pedagoškim odjelima moguća je brza i usko povezana, personalizirana medicinska i njegovateljska podrška djeci, mladima i odraslima.

Naša njegovateljska i zdravstvena skrb obuhvaća pored ostalog

 • Nadzor vitalnih parametara
 • Opskrba sa sistemima kao kateterima i sondama
 • inhaliranje
 • Saniranje rana
 • postoperativna skrb


Pored medicinske hitne opskrbe naš tima za zdravstvenu njegu organizira jednom tjedno liječničke konzultacije i usko je uključen u postoperativnu rehabilitaciju. Naš tim za zdravstevnu skrb usko interdisciplinarno surađuje sa svim našim odjelima. Njegovo stručno osoblje podučava kolege i kolegice bez medicinske izobrazbe u općim medicinskim pitanjima i upućuje ih pri njegovateljskim zadaćama. U slučaju medicinskih problema klijenata i klijentica stoji kolegama i kolegicama neprestano na usluzi. Na taj način se osigurava stalna medicinska skrb, koja je na najaktualnijem nivou.

Informativni materijal za preuzimanja

Ako imate pitanja vezana za usluge zdravstvene skrbi

Vaše kontakt osobe

Andra Deboeser

Ravnateljstvo zdravstvene skrbi