USTANOVE ZA DJECU, INKLUZIVNA OSNOVNA šKOLA, 

DNEVNI PEDAGOšKI CENTAR ZA OSOBE SA INVALIDITETOM (HPT),

SPECIJALNA šKOLA, STRUKOVNE šKOLE, UčENIčKI DOM

Odgoj &
obrazovanje

Odgoj i obrazovanje

Sveobuhvatno obrazovanje, odgoj i podsticanje

Sveobuhvatna potpora djece i mladih sa i bez invaliditeta je cilj i zadatak našeg rada. Ustanove za osobe sa invaliditetom, integracijske, inkluzivne I redovne međusobno se nadopunjuju I nude roditeljima mogućnost izbora prilagođenog čuvanja, odgoja i potpore za Vašu djecu.
U posljednjim godinama je izgrađena i stabilizirana suradnja i umreženost različitih ponuda za djecu i mlade (vrtići, HPT i naši različiti oblici škola). Pri tome su svim ustanovama u fokusu teme kao sudjelovanje, inkluzija, podsticanje samostalnosti i socijalne komunikacije.


Inkluzija nama prvenstveno predstavlja različitost, znači prihvaćanje raznolikosti i omogućavanje izbora.U našim ustanovama djeca sa i bez oštećenja imaju mogućnost zajedničkog igranja, učenja, smijanja, sakupljanja doživljaja, pronalaženja prijatelja i činjenicu biti drugačiji doživjeti kao zajednički, povezujući element i kao obogaćivanje.


Informirajte se detaljnije na slijedećim stranicama o našim raznim ponudama i obratite nam se rado ako imate pitanja za  kontakt osobe.

Odgoj & obrazovanje

Vaša kontakt osoba

Doris Schüssl

Ravnateljica korporativnog razvoja