Διάγνωση, Συμβουλευτική, Θεραπεία και Υποστήριξη κάτω από την ίδια στέγη

Ιατρική και Θεραπεία

Ιατρική και Θεραπεία

Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Η περίοδος αμέσως μετά από μία επέμβαση είναι για τα παιδιά αλλά και για εσάς τους συγγενείς αγχωτική και εξαντλητική. Στο διάστημα αυτό είναι αυξημένη η φροντίδα και είναι φυσιολογική η επιθυμία να ξεκινήσουν γρήγορα οι αντίστοιχες θεραπείες, ώστε να υπάρξει η επιθυμητή βελτίωση. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια αυτής της ευαίσθητης περιόδου η στενή συνεννόηση μεταξύ των θεραπόντων ιατρών, των θεραπευτών, των νοσηλευτών αλλά και εσάς των ιδίων είναι εξαιρετικά σημαντική. Εμείς το κατανοούμε αυτό και γι αυτό το λόγο, προσφέρουμε σε παιδιά και νέους που φοιτούν στο Ειδικό Σχολείο και στο Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT) μετά από μία χειρουργική επέμβαση σε κάποια κλινική, τη δυνατότητα αποκατάστασης εντός των εγκαταστάσεών μας.

Σε αυτή τη φάση, μαζί με όλη την απαραίτητη ιατρική και θεραπευτική περίθαλψη και τα μέτρα φροντίδας που λαμβάνουμε, διατίθενται κρεβάτια αποκατάστασης για μία περίοδο δύο έως έξι εβδομάδων στη Μαθητική μας Εστία. Κατά τη διάρκεια αυτού του διαστήματος το παιδί σας θα λαμβάνει τη σύνηθη επαγγελματική φροντίδα και προσοχή από το προσωπικό του Ιδρύματος ICP Μονάχου και θα δέχεται τις υπηρεσίες της ιατρικής και θεραπευτικής ομάδας του Σχολείου και του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας.

Σας προσφέρουμε μία στενή διασύνδεση στο πλαίσιο της θεραπείας και την ευκαιρία της αποκατάστασης σε ένα οικείο περιβάλλον. Μετά την πίεση της χειρουργικής επέμβασης, αυτό το ασφαλές και οικείο περιβάλλον μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας την απαραίτητη υποστήριξη που χρειάζεται για να επικεντρώθει στη διαδικασία της αποθεραπείας και στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων του. Επιπλέον, εσείς ως γονείς ή κηδεμόνες θα συμμετέχετε στενά στη διαδικασία αποκατάστασης, ενώ θα λαμβάνετε την απαραίτητη υποστήριξη από το έμπειρο προσωπικό μας.

Για ερωτήσεις σχετικά με την Μετεγχειρητική Αποκατάσταση

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Mario Strüver

Διεύθυνση Μαθητικής Εστίας

Paula Zegula

Εξειδικευμένη Υπηρεσία Κοινωνικών Λειτουργών