Μόρφωση και Αγωγή

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας IKF

Μόρφωση και Αγωγή

IKF Integrative Kinderförderung GmbH - Ενταξιακή Υποστήριξη Παιδιών

Για τους μικρότερους προσφέρουμε συνολικά περίπου 420 θέσεις σε τέσσερα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, μεταξύ άλλων Βρεφονηπιακό σταθμό, Νηπιαγωγείο και Κέντρο Φροντίδας μετά το τέλος του σχολείου (Hort). Τρεις δομές ένταξης και ενσωμάτωσης και μία τυπική αλληλοσυμπληρώνονται και δίνουν στους γονείς τη δυνατότητα να επιλέξουν την κατάλληλη δομή για το παιδί τους.

Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας μας χαρακτηρίζονται από τα εξής:

 • Εξειδικευμένη και αφοσιωμένη υποστήριξη για κάθε παιδί
 • Παιδιά με διαφορετικές δυνατότητες και ανάγκες μελετούν και μαθαίνουν από κοινού
 • Προώθηση της κοινωνικής συνύπαρξης και επικοινωνίας
 • Βιώνουν τη διαφορετικότητα ως φυσιολογικό στοιχείο της καθημερινής συνύπαρξης
 • Κατάλληλοι χώροι για την εκμάθηση νέων γνώσεων, δεξιοτήτων και κοινωνικών συμπεριφορών
 • Δικτύωση και στενή συνεργασία μεταξύ των ομάδων όλων των τμημάτων
 • Στενή συνεργασία με τις οικογένειες
 • Προσωπικές συμβουλές στους γονείς σχετικά με την καταλληλότερη προσφορά φροντίδας για το παιδί τους
 • Δικτύωση με το Ειδικό Σχολείο και το Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT) του Ιδρύματος ICP Μονάχου για να προσφέρουμε σε κάθε παιδί με Ειδικές Ανάγκες το κατάλληλο περιβάλλον για την εξέλιξη και ανάπτυξή του

Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης

Στο inklusives Luise-Kiesselbach-Haus για παιδιά στην Garmischer Straße στεγάζονται ένα Νηπιαγωγείο, το Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και το Κέντρο Φροντίδας μετά το τέλος του σχολείου (Hort).
Πρόκειται για ένα Δημοτικό Σχολείο με ένα τμήμα για κάθε τάξη, όπου μαθητές και μαθήτριες, με ή χωρίς Ειδικές Ανάγκες, φοιτούν μαζί. Σε στενή συνεργασία με τα υπόλοιπα τμήματα που στεγάζονται στο ίδιο κτίριο, δημιουργήσαμε το κατάλληλο μέρος για την εκπαίδευση και εξέλιξη του παιδιού σας.
Η ολοκληρωμένη, ολοήμερη εκπαίδευση του inklusives Luise-Kiesselbach-Haus (Νηπιαγωγείο, Σχολείο, Κέντρο Φροντίδας μετά το σχολείο) χαρακτηρίζεται από:

 • Εφαρμογή της συμπερίληψης μέσω ενός στενού συνεργασιακού και οργανωτικού σχεδίου του Νηπιαγωγείου – Σχολείου – Κέντρου Φροντίδας μετά το τέλος του σχολείου.
 • Διατμηματική εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση και υποστήριξη. Κατάλληλη ηλικιακά εκπαίδευση από ένα κρατικά αναγνωρισμένο Δημοτικό σχολείο και υποστήριξη για την ανάπτυξη στους κοινωνικούς και πολιτισμικούς τομείς, στη λεπτή κινητικότητα, στις μουσικές και δημιουργικές ικανότητες.
 • Ο μέγιστος αριθμός 18 μαθητών/τριών ανά τμήμα επιτρέπει το μάθημα με διαφορετικούς μαθησιακούς στόχους
 • Η καλύτερη δυνατή φροντίδα κάθε τμήματος μέσω της στενής συνεργασίας εκπαιδευτικών και παιδαγωγών
 • Προσφορά Λογοθεραπείας, Εργοθεραπείας και Φυσιοθεραπείας μέσω της εξειδικευμένης θεραπευτικής υπηρεσίας του Ιδρύματος ICP Μονάχου
 

Περισσότερες πληροφορίες για τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας και το Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα μας www.ikfmuenchen.de και να γνωρίσετε κάθε Δομή ξεχωριστά. Θα χαρούμε να επισκεφτείτε τους χώρους μας και να σας γνωρίσουμε προσωπικά.

Λήψη πληροφοριακού υλικού

Ερωτήσεις σχετικά με την IKF - Integrative Kinderförderung GmbH

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Astrid Barrios

Παιδαγωγική Διεύθυνση IKF

“Όλα μας τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες”, τα οποία μαθαίνουν το ένα από το άλλο και βιώνουν την κοινωνική συνοχή. Αυτό καθίσταται εφικτό μέσω μίας ευχάριστης και εξειδικευμένης ομάδας και της στενής συνεργασίας με τους γονείς.

Adrijana Badrov

Διευθύντρια Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ενταξης Kleeblatt

“Όλα μας τα παιδιά είναι ξεχωριστές προσωπικότητες”, τα οποία μαθαίνουν το ένα από το άλλο και βιώνουν την κοινωνική συνοχή. Αυτό καθίσταται εφικτό μέσω μίας ευχάριστης και εξειδικευμένης ομάδας και της στενής συνεργασίας με τους γονείς.

Adrijana Badrov

Διευθύντρια Βρεφονηπιακού Σταθμού Ενταξης Kleeblatt Freimann