Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών, Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT), Ειδικό Σχολείο, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μαθητική Εστία

Μόρφωση και Αγωγή

Μόρφωση και Αγωγή

Εξειδικευμένη Υπηρεσία Ειδικών Παιδαγωγών και Ψυχολόγων

Παράλληλα στο εξειδικευμένο προσωπικό παιδαγωγών και φροντιστών στο Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT) βρίσκεται στη διάθεση των παιδιών, των νέων αλλά και των γονιών τους, η εξειδικευμένη υπηρεσία ειδικών παιδαγωγών και ψυχολόγων για την ατομική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Τα καθήκοντα της Εξειδικευμένης Υπηρεσίας Ειδικών Παιδαγωγών και Κοινωνικών Λειτουργών

Βασικός στόχος της εξειδικευμένης υπηρεσίας είναι αφενός η υποστήριξη του παιδιού/εφήβου στη βελτίωση των δεξιοτήτων του και αφετέρου η άρση των ατομικών φραγμών ώστε να καταστεί δυνατή η κοινωνική συμμετοχή.

 • Προσωποκεντρική προώθηση των παιδιών και των νέων προς την αυτοδιάθεση, την αυτονομία, την προσωπική ανάπτυξη και την ικανότητα δράσης
 • Συμμετοχή στον προγραμματισμό για το πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης του κάθε παιδιού ξεχωριστά σε στενή συνεννόηση με το προσωπικό του τμήματος και τους θεραπευτές
 • Συναιτερική σχέση και συνεργασία με τους γονείς για την διασφάλιση μιας ολοκληρωμένης υποστήριξης του παιδιού
 • Συμβουλές προς τους γονείς σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης της αναπηρίας του παιδιού και των συνεπειών της, καθώς και για άλλες μορφές υποστήριξης (όπως π.χ. επιπρόσθετες θεραπείες, μελλοντικές δομές και άλλα βοηθητικά εργαλεία)
 • Συνεργασία ανά περίπτωση με άλλα ιδρύματα (σχολεία, συλλόγους, κλινικές, υπηρεσία ανηλίκων και άλλες υπηρεσίες, γιατρούς, θεραπευτές, κτλ.)
 • Σε μεμονωμένες περιπτώσεις ανταλλαγή απόψεων με άλλους θεραπευτές/τριες

Ερωτήσεις σχετικά με την Εξειδικευμένη Υπηρεσία Ειδικών Παιδαγωγών και Κοινωνικών Λειτουργών

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Lara Wehner

Εξειδικευμένη Παιδαγωγική Υπηρεσία

Paula Zegula

Εξειδικευμένη Παιδαγωγική Υπηρεσία

Καθήκοντα της Εξειδικευμένης Υπηρεσίας Ψυχολόγων

Στην υπηρεσία ψυχολογίας εργάζονται τρεις έμπειρες ψυχολόγοι με επιμόρφωση σε διαφορετικούς τομείς θεραπείας

Η βάση της ψυχολογικής μας εργασίας χαρακτηρίζεται από μία στάση αποδοχής, ενσυναίσθησης, αμεροληψίας και εκτίμησης. Στο επίκεντρο βρίσκεται πάντα η κοινωνική ένταξη και δυνατότητα συμβουλής σε όσους την αναζητούν.
Στη συμβουλευτική και τη θεραπεία δημιουργούμε τέτοιες συνθήκες ώστε τα παιδιά, οι νέοι και οι ενήλικες να δραστηριοποιηθούν. Με τον τρόπο αυτό θα ενεργοποιήσουν τους προσωπικούς και κοινωνικούς μηχανισμούς τους ώστε να μπορούν να δώσουν μόνοι τους λύσεις και να επιτύχουν τους στόχους που οι ίδιοι θέτουν.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας Ψυχολογίας
 • Προσφέρει διάγνωση, συμβουλές και θεραπεία για γονείς και παιδιά
 • Συμβουλεύει το προσωπικό σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης ψυχολογικών προβλημάτων παιδιών και νέων και παρέχει εξηγήσεις μέσω επιστημονικών μοντέλων
 • Διεξάγει σε τακτά χρονικά διαστήματα συνεδρίες με τα εκάστοτε τμήματα ώστε να βοηθάει τους συμμετέχοντες στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση άγχους, στη διατηρήση της χαράς στον εργασιακό χώρο και στην άντληση δυνάμεων από προσωπικούς πόρους
 • Στηρίζει το προσωπικό στη διατύπωση κοινών στόχων για την υποστήριξη των παιδιών και των εφήβων
 • Διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια για τους εργαζόμενους του Ιδρύματος ICP Μονάχου

Ερωτήσεις σχετικά με την Εξειδικευμένη Υπηρεσία Ψυχολόγων

Υπεύθυνη Επικοινωνίας

Dr. Petra Wagatha

Διεύθυνση Εξειδικευμένης Υπηρεσίας Ψυχολόγων