Στέγαση, Κέντρο Διημέρευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης για ενήλικες με Ειδικές Ανάγκες (Förderstätte), Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία

Στέγαση και Εργασία

Στέγαση και Εργασία

Κέντρο Διημέρευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης για Ενήλικες με Ειδικές Ανάγκες (Förderstätte) MFZ Giesing και MFZ Freimann

Όλοι προσδοκούμε μία ζωή, στην οποία προσπαθούμε να πετύχουμε τους προσωπικούς μας στόχους και ταυτόχρονα να έχουμε τη δυνατότητα μίας ουσιαστικής επαγγελματικής ενασχόλησης. Επίσης, η στοιχειώδης οργάνωση της καθημερινότητας είναι μείζονος σημασίας για όλους τους ανθρώπους. Για τους συμμετέχοντες, οι οποίοι λόγω της σοβαρότητας της αναπηρίας τους δεν μπορούν να εργαστούν στην πρωτογενή αγορά εργασίας αλλά ούτε στο Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία (WfbM), προσφέρουμε τη δυνατότητα συμμετοχής στο Κέντρο Διημέρευσης και Δημιουργικής Απασχόλησης για Ενήλικες με Ειδικές Ανάγκες (Förderstätte). Η συμμετοχή στη Förderstätte μπορεί να είναι, επίσης, η προετοιμασία για μία μελλοντική απασχόληση στο Εργαστήρι για ανθρώπους με αναπηρία (WfbM).

Οι συμμετέχοντές μας, εκπαιδεύονται μέσω των ομάδων στήριξης και προώθησης στους διάφορους τομείς όπως π.χ. εργαστήρι ποδηλάτων, μαγειρικής, ΜΜΕ και φωτογραφίας με στόχο την βελτίωση της υγείας και των ικανοτήτών τους, χρησιμοποιώντας ο καθένας τις δεξιότητές του. Οι δραστηριότητες στήριξης και προώθησης αφορούν τον χειρωνακτικό, δημιουργικό και γνωστικό τομέα. Με ειδικά προσαρμοσμένα μηχανήματα μαθαίνουν οι συμμετέχοντες, να απασχολούνται αυτόνομα σε χειρωνακτικές εργασίες. Η εκμάθηση της αριθμητικής, ανάγνωσης, γραφής και γενικών γνώσεων επιτυγχάνεται μέσω ειδικών προγραμμάτων λογισμικού. Φυσικά, η ενασχόληση με το διαδίκτυο αποτελεί μέρος της εκπαίδευσης, κάτι που το καθιστά εφικτό με τη βοήθεια εναλλακτικών πληκτρολογίων, και άλλων σύγχρονων τεχνολογιών. Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες των συμμετεχόντων με πολλαπλές αναπηρίες και η επιλογή των δραστηριοτήτων γίνεται βάσει των ενδιαφερόντων αλλά και το γνωστικό και κινητικό επίπεδο του καθενός. Στον τομέα της βασικής στήριξης και προώθησης, προσφέρουμε ειδικά διαμορφωμένους χώρους για τη διέγερση όλων των αισθήσεων. Με αυτόν τον τρόπο, δίνεται η δυνατότητα στους συμμετέχοντες να διαμορφώσουν την καθημερινότητά τους με τη δική τους πινελιά όπως. π.χ. παιχνίδι, μουσική ή μέσω διάφορων συσκευών επικοινωνίας.

Η Förderstätte είναι μέρος ενός ολοκληρωμένου σχεδίου

Αυτό σημαίνει, πως τα ιατρικά και θεραπευτικά μέτρα, όπως κίνηση ή προπόνηση με τον υπολογιστή, λαμβάνονται σε στενή συνεννόηση με το Ιατρικό και Θεραπευτικό Τμήμα και αυτό είναι μέρος της καθημερινότητας στην Förderstätte. Οι συμμετέχοντες\ουσες έχουν το πλεονέκτημα να χρησιμοποιούν τα θεραπευτικά ιατρεία του ιδρύματός μας εξ’ολοκλήρου, καθώς μπορούν να λαμβάνουν στον ίδιο χώρο Λόγο-, Έργο-, Φύσιο- και Υδροθεραπεία στη θεραπευτική πισίνα, έχοντας να διανύσουν μικρές αποστάσεις.

Με κάθε συμμετέχοντα και κάθε συμμετέχουσα δημιουργούμε ένα ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα, βασισμένο στα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες και τις δεξιότητες του καθενός, έτσι ώστε να πετύχουμε την καλύτερη δυνατή πρόοδο.
Οι εργαζόμενοι της Förderstätte, της Εστίας και η εξειδικευμένη ομάδα κοινωνικών λειτουργών θέτουν μαζί τους με συμμετέχοντες τους καινούργιους στόχους και την ανάλογη στρατηγική για κάθε χρονιά.

Λήψη πληροφοριακού υλικού

Ερωτήσεις σχετικά με την Förderstätte

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Karoline Zehentner

Διεύθυνση Förderstätte MFZ Giesing

Sophie Koller

Διεύθυνση Förderstätte MFZ Freimann

Η εργασία αυξάνει την αυτοπεποίθηση “Μία ουσιαστική απασχόληση, με κατανοητό στόχο και ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι απτό και χειροπιαστό, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα.”

Andreas Baldauf

 
Η εργασία αυξάνει την αυτοπεποίθηση

“Μία ουσιαστική απασχόληση, με κατανοητό στόχο και ένα τελικό αποτέλεσμα που είναι απτό και χειροπιαστό, αυξάνει την αυτοπεποίθηση και τα κίνητρα.”

Andreas Baldauf
Διεύθυνση Förderstätte MFZ Freimann