Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας, Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης, Ειδικό Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας (HPT), Ειδικό Σχολείο, Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης, Μαθητική Εστία

Μόρφωση και Αγωγή

Μόρφωση & Αγωγή

Ειδικό Σχολείο - Luise-Kiesselbach

Εστιάζουμε στη σωματική και κινητική ανάπτυξη

Τομέας προσχολικής ηλικίας (από την ηλικία των 4 ετών ως την είσοδο στο σχολείο)

Στοχευμένη προετοιμασία για μία πετυχημένη ένταξη στο σχολείο μέσω της απόκτησης δεξιοτήτων σχετικών με το σχολείο, όπως

 • Αυτονομία και κοινωνική μάθηση
 • Συγκέντρωση και επιμονή
 • Γλώσσα και υποστηριζόμενη επικοινωνία

Δημοτικό (Σχολικές τάξεις 1 έως 4)

 • Διάγνωση – φοίτηση σε τμήμα ένταξης
   (Τάξεις 1, 1Α και 2)
 • Γερμανικά, Μαθηματικά, Εμείς και ο Κόσμος
 • Μουσική, Εικαστικά, Τεχνικά, Ηθική, Θρησκευτικά, Φυσική Αγωγή

Υποχρεωτική Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
(Σχολικές τάξεις 5 έως 9)

 • Βασικά μαθήματα
 • Διατροφή και Κοινωνική αγωγή
 • Πρακτική προσανατολισμού
 • Προετοιμασία για την μετάβαση “Σχολείο και Επάγγελμα”
 • Ιστορία, Πολιτική, Γεωγραφία
 • Φύση και Τεχνολογία
 • Αγγλικά
 • Πληροφορική

Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Τάξεις 10 έως 12)

Τριετής φοίτηση πλήρους ωραρίου για την εκπλήρωση της υποχρεωτικής επαγγελματικής εκπαίδευσης στα μαθησιακά πεδία

 • Επαγγελματική Κατάρτιση και Εργασία
 • Ελεύθερος χρόνος
 • Η ζωή στην κοινωνία
 • Κινητικότητα
 • Προσωπικότητα και κοινωνικές σχέσεις
 • Διαμονή
 • Φυσική Αγωγή και Κίνηση
 • Θρησκευτικά  / Ηθική

Η δομή του σχολικού μας σχεδιασμού

 • Δομημένο ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμα: μάθημα, θεραπείες και χρόνος στη HPT βασισμένος στις ανάγκες των παιδιών συνδεδεμένος με το ημερήσιο και εβδομαδιαίο πρόγραμμά τους
 • Τα “νησιά” αποτελούνται από τις αίθουσες διδασκαλίας, την αίθουσα HPT, την αίθουσα χαλάρωσης και την αίθουσα θεραπειών.
 • Κάθε “νησί” αποτελείται από μία ομάδα εκπαιδευτικών, ειδικών παιδαγωγών, θεραπευτών και περαιτέρω εξειδικευμένου προσωπικού, οι οποίοι συνεργάζονται στενά μεταξύ τους
 • Μάθημα σε τμήματα ένταξης με εκπαιδευτικό πλάνο μάθησης για όλη τη χρονιά
 • Διαφορετικά προγράμματα φοίτησης:
  πλαισιωμένος εκπαιδευτικός σχεδιασμός με ειδική έμφαση στις δυσκολίες
 • Μάθηση, εκπαιδευτικός σχεδιασμός με ειδική έμφαση στη νοητική ανάπτυξη
 • Διαφοροποιημένη διδασκαλία σε μικρές και ομοιογενής ομάδες επιδόσεων
 • Μάθημα βασισμένο στο ατομικό πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης κάθε μαθητή/τριας
 • Ειδική υποστήριξη (αισθήσεις – κινητικές δεξιότητες – μόρφωση) για παιδιά και νέους με σύνθετους περιορισμούς
 • Θεραπευτικές υπηρεσίες: Έργο-, Λόγο- και Φυσιοθεραπεία
 • Φυσική Αγωγή και κολύμβηση σε συνεργασία με το Τμήμα Φυσιοθεραπείας
 • Διαμονή στη Μαθητική Εστία εάν επιθυμείτε
 • Φροντίδα και μέριμνα μέσω της HPT την περίοδο των εορτών (Μόνο 3 εβδομάδες κλειστά όλο το χρόνο)
 • Δυνατότητα μετάβασης στο Δημοτικό Σχολείο Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης Luise-Kiesselbach
 • Δυνατότητα αποφοίτησης με ειδική έμφαση στη μάθηση
 • Συνεργασία με το Luise-Kiesselbach-Förderberufschule και δυνατότητα διευρυμένης εκπαίδευσης ως την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • Μεταφορά μαθητών μέσω της υπηρεσίας ταξί

Λήψη πληροφοριακού υλικού

Λήψη πληροφοριακού υλικού

Ερωτήσεις σχετικά με τα σχολεία Luise-Kiesselbach

Υπεύθυνοι Επικοινωνίας

Κέντρο Υποστήριξης Σωματικής-Κινητικής Ανάπτυξης και Επαγγελματική Σχολή Κατάρτισης για την προώθηση της ειδικής εκπαίδευσης

Wolfgang Meierhofer

Διεύθυνση των Σχολείων Luise-Kiesselbach

Reinhilde Hermann

Υποδιεύθυνση / Εγγραφή στο Σχολείο

Margit Höglinger

Γραμματεία Σχολείων Luise-Kiesselbach

Κάθε παιδί λαμβάνει το μάθημα που του χρειάζεται.

“Το μάθημα στο σχολείο του Luise-Kiesselbach γίνεται με συλλογικότητα, προσανατολισμένο στο περιβάλλον των παιδιών και με γνώμονα ανάλογο των ικανοτήτων τους. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του μαθήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.”

Kai Habenreich
Εκπαιδευτικός του Ειδικού Σχολείου Luise-Kiesselbach

Κάθε παιδί λαμβάνει το μάθημα που του χρειάζεται.

“Το μάθημα στο σχολείο του Luise-Kiesselbach γίνεται με συλλογικότητα, προσανατολισμένο στο περιβάλλον των παιδιών και με γνώμονα ανάλογο των ικανοτήτων τους. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην οργάνωση του μαθήματος έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στον κάθε μαθητή ξεχωριστά.”

Kai Habenreich
Εκπαιδευτικός του Ειδικού Σχολείου Luise-Kiesselbach